Splošni pogoji

Pogoji uporabe spletne strani AbbVie

Datum začetka veljavnosti teh pogojev uporabe: 1. april 2016

Politika zasebnosti in ti pogoji uporabe urejajo in se uporabljajo za vašo uporabo in/ali sklicevanje na to in katerokoli drugo spletno stran, ki jo nadzira AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o. (“AbbVie”). Ti pogoji uporabe ne veljajo za spletne strani tretjih oseb, na katere lahko ta spletna stran odkazuje s povezavo. Pred dostopom do spletne strani oziroma pred njeno uporabo pozorno preberite te pogoje uporabe. Z dostopom do te spletne strani soglašate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli te pogoje uporabe. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, je vaše izključno pravno sredstvo to, da to spletno stran prenehate uporabljati.

Uporaba spletne strani

Za dostop do te spletne strani in uporabo informacij, ki jih vsebuje ta spletna stran, veljajo ti pogoji uporabe. Strinjate se, da boste pri uporabi in dostopanju do te spletne strani vedno ravnali v skladu z zakonodajo in ne boste storili ničesar, kar bi škodovalo, motilo ali oviralo dostop do te spletne strani oziroma bi omejevalo ali ogrožalo funkcionalnost te spletne strani ter oviralo uporabo te spletne strani s strani drugih uporabnikov.

Zavrnitev jamstev in omejitev odgovornosti

AbbVie bo poskrbel, da bodo informacije in vsebine na tej spletni strani točne, popolne, posodobljene, dostopne in da ne bodo kršile pravic tretjih oseb. Vendar pa ne moremo jamčiti, da bo to vedno tako. Ta spletna stran in informacije na njej so na voljo takšne “kot so”, vključno z morebitnimi napakami.

AbbVie v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, zavrača vsa izrecna ali implicitna zakonsko, pogodbeno ali drugače določena zagotovila in jamstva v zvezi z informacijami in vsebino na tej spletni strani, vključno z jamstvi glede točnosti, kakovosti, primernosti za določen namen, imetništva ali neobstoja kršitve pravic tretjih oseb in katerihkoli informacij, pridobljenih od tretjih oseb, vključno s hiperpovezavami ali sklicevanji na spletne strani tretjih oseb. Vključitev hiperpovezave na spletno stran katerekoli tretje osebe ne pomeni odobritve ali priporočila družbe AbbVie.

Ta spletna stran lahko vsebuje informacije o različnih zdravstvenih stanjih. Če takšne informacije vsebuje, so te informacije na voljo samo kot splošne informacije in niso mišljene kot nadomestilo za nasvet zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Informacije na tej spletni strani ne predstavljajo finančnega, medicinskega ali pravnega nasveta.

Razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica malomarnosti družbe AbbVie, je odgovornost AbbVie, njegovih dobaviteljev, njihovih direktorjev, zaposlenih in zastopnikov v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključena in sicer za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko neposredno, posredno ali posledično utrpela katerakoli oseba, ne glede na to ali gre za poslovno ali neposlovno odškodninsko odgovornost (vključno z malomarnostjo), ali ki bi kako drugače izhajala ali bila v zvezi (i) z uporabo ali nezmožnostjo uporabe te spletne strani; (ii) z uporabo informacij ali vsebine na tej spletni strani; (iii) s storitvami, ki jih zagotavlja ta spletna stran ali so zagotovljene prek nje; (iv) s prestrezanjem ali nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, posredovanih na to spletno stran in (v) s kakršnokoli odločitvijo, ki bi jo sprejeli po posvetovanju z neodvisnim svetovalcem, vključno z naslednjimi kategorijami škode: (a) izguba ali poškodovanje podatkov; (b) izguba dobička; (c) izguba predvidenih prihrankov in/ali finančna izguba; (d) izguba poslovne priložnosti; (e) oškodovanje dobrega imena; in (f) izguba ugleda;

Razpoložljivost

AbbVie si bo prizadeval, da bo ta spletna stran na voljo 24 ur na dan in 7 dni na teden. Vendar tega ne moremo jamčiti in ne prevzemamo nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi prekinitve dostopa do te spletne strani. AbbVie lahko prekine dostop do spletne strani zaradi vzdrževalnih del, vendar si bo prizadeval zagotoviti razumno obvestilo o vseh načrtovanih dogodkih.

Brez poseganja v vaše pravice v skladu z veljavno zakonodajo si AbbVie pridržuje pravico, da spremeni te pogoje uporabe (med drugim vključno zaradi tehnoloških ali funkcionalnih izboljšav, pravnih ali regulatornih sprememb ali dobre poslovne prakse). Če AbbVie te pogoje uporabe spremeni, bomo o tem uporabnike obvestili z objavo spremenjene različice s posodobljenim datumom začetka veljavnosti na tej spletni strani.

Intelektualna lastnina

Celotna vsebina te spletne strani, vključno s slikami in besedilom (»Informacije«) je bodisi v lasti AbbVie bodisi je AbbVie zanje pridobil licenco in je zaščitena z avtorskimi pravicami. Dovoljenje za uporabo Informacij je dano pod pogojem, (i) da se gornji podatek glede avtorskih pravic pojavi na vseh kopijah; (ii) da se Informacije uporabljajo samo za informativno, nekomercialno ali osebno rabo; (iii) da se Informacije ne distribuirajo in na noben način ne spreminjajo; in (iv) da se grafični elementi, ki so na voljo na tej spletni strani, ne uporabljajo ločeno od spremnega besedila. Za vsako drugo uporabo Informacij oziroma blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih materialov družbe AbbVie, se zahteva predhodno pisno dovoljenje AbbVie. Zloraba blagovnih znamk AbbVie ali katerekoli druge Informacije je prepovedana in lahko predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah, zakona o blagovnih znamkah in/ali drugih angleških zakonov.

AbbVie ni odgovoren za vsebino, ki jo kot ponudniki zagotavljajo tretje osebe. Ta gradiva je prepovedano distribuirati brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Razen, če je to izrecno dovoljeno zgoraj, se s temi pogoji uporabe nobeni osebi ne prenaša, izrecno ali implicitno, nobena licenca ali pravica na podlagi kateregakoli patenta, blagovne znamke ali druge lastniške pravice AbbVie.

Splošno

Čeprav so informacije na tej spletni strani dostopne tudi uporabnikom zunaj Slovenije, so informacije na tej spletni strani namenjene samo prebivalcem Slovenije.

Če se ugotovi, da je kakšna od določb teh pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se bo takšna določba izločila in črtala, ne da bi to vplivalo na izvršljivost preostalih določb.

Merodajno pravo

Za te pogoje uporabe in vašo uporabo te spletne strani velja slovenska zakonodaja, slovenska sodišča pa so tudi izključno pristojna za vse spore v zvezi s to spletno stranjo.